مرکز تماس ابری نوین فون

توضیح اینکه فعال سازی تمامی پلن های مرکز تماس دیجیتال طی 48 ساعت کاری بعد از سفارش مشتری انجام و دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و واتساپی بوده و مدت استفاده از این سرویسها سالانه و دارای هزینه تمدید در سالهای بعدی میباشد . مدت استفاده از این سرویسها سالانه و دارای هزینه تمدید در سالهای بعدی میباشد .

مرکز تماس ابری استاندارد (اشتراکی)

✔قابلیت تماس ورودی و خروجی
✔ منشی گویای دیجیتال تو در تو برحسب نیازمشتری
✔ انتقال تماس (به تلفن ثابت یا همراه )
✔ 3 خط داخلی ( قابل افزایش با هزینه )
✔ تماس رایگان داخلی ها
✔ ضبط مکالمات (رایگان)
✔ صندوق صوتی
✔ امکان دریافت گزارشات تماس ها
✔امکان 3 تماس همزمان روی هر خط
❌ صف تماس
❌ اتاق کنفرانس
❌ ساعات کاری
❌ بلک لیست
✔هزینه راه اندازی 580 هزارتومان


توضیحات تکمیلی محصول

شروع از
2,000,000 تومان
سالانه
580,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
مرکزتماس ابری اقتصادی (اشتراکی)

✔قابلیت تماس ورودی و خروجی
✔ منشی گویای دیجیتال تو در تو برحسب نیازمشتری
✔ انتقال تماس (به تلفن ثابت یا همراه )
✔ 6 خط داخلی ( قابل افزایش با هزینه )
✔ تماس رایگان داخلی ها
✔ ضبط مکالمات (رایگان)
✔ صندوق صوتی
✔ امکان دریافت گزارشات تماس ها
✔امکان 3 تماس همزمان روی هر خط
✔ 3 صف تماس
✔ اتاق کنفرانس
✔ ساعات کاری
✔ بلک لیست
✔هزینه راه اندازی 780 هزارتومان


توضیحات تکمیلی محصول

شروع از
4,000,000 تومان
سالانه
780,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
مرکزتماس ابری شرکتی (اشتراکی)

✔قابلیت تماس ورودی و خروجی
✔ منشی گویای دیجیتال تو در تو برحسب نیازمشتری
✔ انتقال تماس (به تلفن ثابت یا همراه )
✔ 12 خط داخلی ( قابل افزایش با هزینه )
✔ تماس رایگان داخلی ها
✔ ضبط مکالمات (رایگان)
✔ صندوق صوتی
✔ امکان دریافت گزارشات تماس ها
✔امکان 3 تماس همزمان روی هر خط
✔ 10 صف تماس
✔ اتاق کنفرانس
✔ ساعات کاری
✔ بلک لیست
✔هزینه راه اندازی 980 هزارتومان


توضیحات تکمیلی محصول

شروع از
6,000,000 تومان
سالانه
980,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
مرکزتماس ابری تجاری (اشتراکی)

✔قابلیت تماس ورودی و خروجی
✔ منشی گویای دیجیتال تو در تو برحسب نیازمشتری
✔ انتقال تماس (به تلفن ثابت یا همراه )
✔ 20 خط داخلی ( قابل افزایش با هزینه )
✔ تماس رایگان داخلی ها
✔ ضبط مکالمات (رایگان)
✔ صندوق صوتی
✔ امکان دریافت گزارشات تماس ها
✔امکان 3 تماس همزمان روی هر خط
✔به تعداد نیازصف تماس
✔ اتاق کنفرانس
✔ ساعات کاری
✔ بلک لیست
✔هزینه راه اندازی 1580 هزارتومان


توضیحات تکمیلی محصول

شروع از
8,000,000 تومان
سالانه
1,580,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید